Konkurs wiedzy o przyrodzie dla uczniów
4 października z okazji Śiwtowego Tygodnia Zwierząt, na terenie Strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w „Kumowej Dolinie” k. Chełma o godzinie 10:00, odbędzie się konkurs wiedzy o przyrodzie. Test wiedzy obejmuje 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody i biologii wybranych gatunków zwierząt. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy konkursu: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie
Skomentuj: