Na wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne i grę planszową lub komputerową


Aby wziąć udział w konkursie:
1. Zgłoś się, wypełniając niezbędny formularz.

2. Formularz pobierz ze strony: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczo%C5%9Bci/materialy-do-pobrania
3. Wyślij 5 – minutowy materiał filmowy w formacie MP4 dotyczący zgłaszanego projektu
4. Wyślij projekt gry komputerowej
5. Adres zgłoszeniowy: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl


Nagrody:
Wynalazcy otrzymają Mini Patenty Urzędu Patentowego RP, a Twórcy Gier Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier


*źródło foto: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczo%C5%9Bci

Skomentuj: