Do wygrania dom w górach!


Jak wygrać?

1. Kup jednorazowo 6 x dowolny produkt Żywiec Zdrój.

2. Zachowaj paragon.

3. Zarejestruj swój zakup tu: http://www.loteria.zywiec-zdroj.pl/#zasady


Do wygrania:

a) nieruchomość gruntowa o powierzchni 949 m² położona w Okrajniku przy ul. Żywieckiej;

b) voucher na domek letniskowy o wartości 145.000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);

c) kwota 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), która zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego.

źródło foto: http://www.loteria.zywiec-zdroj.pl/

Skomentuj: