„Mała ojczyzna - pogranicza kultur”


Aby wziąć udział w konkursie:
1. Należy nadesłać pod adresem organizatora nigdzie wcześniej nie publikowany tekst prozatorski (opowiadanie, nowelę, esej, recenzję, publicystykę, wspomnienia itp.)

2. Objętość: do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (druku komputerowego; 1800 znaków na stronie).
3. Tekst należy przesłać organizatorom na nośniku elektronicznym (płyta CD, USB), na adres: Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa. 
4. Przesyłki należy adresować dodając na kopercie hasło „Mała ojczyzna - pogranicza kultur”.

Nagrody:

- Jury powołane przez organizatora rozpatrzy nadesłane teksty i przyzna nagrody

o łącznej wartości ok. 2000 zł.

- Ostateczny podział wyróżnień finansowych zależy od decyzji jury.

- Przewidywane są atrakcyjne wyróżnienia – niespodzianki.

*źródło foto: http://www.biblioteka.kargowa.pl/images/aktualnosci/plakat21.jpg

Skomentuj: