Jeżeli jestes zainteresowany promocją swojego konkursu zapraszamy tu: REKLAMA


Jeżeli chcesz zgłosić konkurs do bazy konkursów to wypełnij formularz:

Dodawanie konkursu
Administrator danych: Salitos sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Batalionu Ak "PARASOL" 3 /143, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808656, NIP: 5272908696, REGON: 384625780. Cel przetwarzania danych: Świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu. Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – dane są niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usług; Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora; Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa , o których mowa w „Polityce Prywatności Serwisu”. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych znajdziesz w „Polityce Prywatności Serwisu”